Välkommen till

Röda stugans förskola

Röda stugans förskola

Här arbetar 5 förskollärare /barnskötare med ca 20 barn. Vi arbetar tematiskt med sagor och lek som pedagogisk metod.

I vårt arbete tror vi på lärande i lek och möten med olika individer. Därför intresserar vi oss mycket för barnens egna lek och dess innehåll. I leken kan vad som helst hända och dess egen magi har en särställning i att fånga barnens intresse. Därför pågår just nu ett utvecklingsprojekt kring lekresponsiv undervisning där just leken ligger till grund för hur vi planerar undervisningen och utformar våra lärmiljöer på förskolan.

 

Vårt arbetssätt​

På Röda Stugans förskola jobbar vi temainriktat! Det betyder att vi utser ett paraplytema under vilket de olika gruppernas verksamhet och projekt kan rymmas under en termin eller två. 

Vi tror på att barn lär och utvecklas i sammanhang och i möten med olika individer. Vi arbetar lekresponsivt dvs svarar an på det barnen gör i leken och tillför olika inslag av lärande som passar leken, situationen och barnets utvecklingsnivå.

Kontakta oss

Röda Stugans Förskola
Berthåga byväg 24
752 60 Uppsala

07:00 - 17:00