Miljö

MILJÖ

För oss och barnen är självklart miljön en viktig del av vår dag. Vi skapar våra miljöer efter vårt tema som bas och därefter utifrån barnens behov, önskningar, och lärande! Med färger och möblering vill vi skapa en miljö där barnen kan finna ro och trygghet för att kunna ta till sig leken och lärandet!

Vår metod med lekresponsiv undervisning innebär att vi kontinuerligt förändrar och tillför element i lärmiljöerna för att stimulera barnens lärande utifrån de observationer av barnens lek, intressen och utvecklingsnivåer vi gjort. Miljöerna är ett viktigt redskap i undervisningen och ska därför svara an på barnens lek. 

Genom att göra miljön tillgänglig för barnen ger vi dem tilltro till sin egen förmåga. Detta gör vi genom att t.ex. ha låga bord och stolar och placera arbetsmaterial åtkomligt för barnen. Med en kreativ och föränderlig miljö lockar vi och utmanar, väckerförundran och nyfikenhet, och uppmuntrar till kommunikation!

Vi jobbar mot att göra vår förskola giftfri genom att vara noga vid inköp av nytt material men också genom att rensa bort tex gamla plaster.