Personalen

Linda
Rektor

Linda är utbildad rektor och legitimerad förskollärare. Hon är verksam på lisalis förskolor sedan 2015 och på Röda stugan sedan 2019.

Linda har lång erfarenhet i bagaget som både förskollärare och rektor. Hon har ett stort intresse för skolutveckling och skoljuridik men hoppar gärna in på golvet när hon kan och jobbar då gärna med musik, sagor och drama.

Elin, förskollärare och utvecklingsledare.

Elin ansvarar  för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i en av våra undervisningsgrupper. Hon har också ett särskilt ansvar som utvecklingsledare för Röda Stugans arbetslag och driver pedagogiska utvecklingsfrågor. Elin har lång erfarenhet som förskollärare i olika organisationer och kom till oss på Röda stugan  2018. Hon är lugn, trygg och mästare på reflekterande dialog med barnen.

Carina förskollärare

Carina är vår ”återvändare”. Efter en lång karriär på annat håll är hon tillbaka i förskolans värld, på Röda stugans förskola sedan 2017.

Carina ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i en av våra undervisningsgrupper. Carina har ett särskilt intresse för relationer och samtal såväl som musik. När Carina har samling kommer gärna gitarr eller djembetrumma fram och då kommer såklart också barnen.

Helena barnskötare

Helena är barnskötare med lång erfarenhet i yrket. En gång Röda stugan, alltid Röda stugan, det kan Helena vittna om. Hon började sin anställningstid här 2016. Efter ett kortare besök i annan verksamhet vände Helena kvickt tillbaka hit där hon hör hemma 🙂 

Helena har ett öga för rutiner och struktur och är skicklig på att introducera nya barn och vårdnadshavare i förskolans värld.

Fatma barnskötare

Fatma kom till Röda stugan som elev 2018 och blev snabbt en viktig person för barn och vuxna. 

Sedan 2019 när hon fick sin barnskötarexamen har hon varit en del av arbetslaget hos oss. Fatma är varm och har nära till skratt. Hon har en känsla för relationer och kontakt och vi hittar henne ofta mitt i leken. Där barnen är… där är Fatma. 

Pia Barnskötare

Pia är Röda stugans grand old lady. Med anställningsstart 1994 vet hon allt som är värt att veta om Röda stugans historia. Men Pia är lika intresserad av framtiden, hon villl gärna diskutera pedagogik och metoder och går med lust glädje  in i våra utvecklingsfrågor.

För Pia är tiden med barnet och att alla barn blir sedda och hörda lika viktiga frågor.

Övrig personal

Till arbetslaget hör också våra biträdande rektorer Linda O och Sara, samt Tuva och Helena som hjälper till att hålla våra lokaler rena och fina.