Driftsform

DRIFTSFORM

Röda Stugans förskola har tidigare drivits som ett föräldrakooperativ.Genom en fusionsprocess som avslutades under våren 2020 har Lisali ekonomisk förening fått förtroendet att att utveckla Röda Stugans metoder för undervisning och sitt systematiska kvalitetsarbete i enlighet med skollagens och läroplanens intentioner och samtidigt förvalta förskolans långa tradition av att vara den lilla, familjära förskolan på kullen i Berthåga.
Det är med stor ödmjukhet vi tar oss an uppdraget.
Vår idé!
Vi tror på småskalighet och på att all kommunal ersättning skall komma barnen till gagn, inte hamna i privat ägande. Vi vill vara en liten idéburen organisation, med idén om att erbjuda världens bästa barnomsorg på små enheter där kontakten mellan personal, barn och föräldrar är varm och nära och där alla känner att de har möjlighet att påverka, där beslutsvägarna är korta, där pedagogiska frågor och driftsfrågor sköts av proffs, nämligen de som befinner sig i verksamheten dagligen.

Läs mer om oss och våra andra förskolor här: 

http://www.lisali.nu

 

Sara Viita Solid

Förskollärare, verksam inom förskola sedan 2003. Biträdande rektor på Röda stugan, Småfolket, Bytorget,  och  Sagoskogens förskolor.

Linda Amaro Corpas

Förskollärare, verksam inom förskola sedan 1994, förskolechef sedan 2002. Rektor på Röda stugan, Småfolket, och Sagoskogens förskolor. Biträdande rektor på Bytorgets förskola Samt skolchef för Lisali och Sagokistan förskolor.

Linda Otterborn

Förskollärare, verksam inom förskola sedan 2004. Rektor på Bytorgets förskola. Biträdande rektor på  Småfolket, Röda stugan och Sagoskogens förskolor.