Driftsform

DRIFTSFORM

Vi har jobbat på samma arbetsplats i många år, Linda AC sedan 2002, Linda O sedan 2003 och Sara sedan 2006. Vi är samspelta och har under åren gemensamt byggt upp en stabil och bra verksamhet som gör goda resultat i alla kommunens mätningar. År 2012  blev vi sugna på att prova våra vingar, starta eget och ta vår organisatoriska och pedagogiska idé ännu längre och kanske få en möjlighet att sprida den. Vi bildade då den ekonomiska föreningen Lisali som driver Röda stugans förskola sedan höstterminen 2020

Vår idé!
Vi tror på småskalighet och på att all kommunal ersättning skall komma barnen till gagn, inte hamna i privat ägande. Vi vill vara en liten idéburen organisation, med idén om att erbjuda världens bästa barnomsorg på små enheter där kontakten mellan personal, barn och föräldrar är varm och nära och där alla känner att de har möjlighet att påverka, där beslutsvägarna är korta, där pedagogiska frågor och driftsfrågor sköts av proffs, nämligen de som befinner sig i verksamheten dagligen.

Det är också viktigt för oss med en gemensam barnsyn och ett gemensamt värdegrundarbete mellan enheterna. Alla anställda ska känna igen sig i hela vår verksamhet och alla föräldrar ska känna samma trygghet inför att lämna sina barn på någon av våra förskolor: Småfolkets förskola i Norby, Röda Stugans förskola i Berthåga, Sagoskogens Förskola i Stenhagen samt Bytorgets förskola i Näs Focksta. 

Läs mer om Sagoskogens förskola här: Sagoskogens förskola.

Sara Viita Solid

Förskollärare, verksam inom förskola sedan 2003. Biträdande rektor på Röda stugan, Småfolket, Bytorget,  och  Sagoskogens förskolor.

Linda Amaro Corpas

Förskollärare, verksam inom förskola sedan 1994, förskolechef sedan 2002. Rektor på Röda stugan, Småfolket, och Sagoskogens förskolor. Biträdande rektor på Bytorgets förskola Samt skolchef för Lisali och Sagokistan förskolor.

Linda Otterborn

Förskollärare, verksam inom förskola sedan 2004. Rektor på Bytorgets förskola. Biträdande rektor på  Småfolket, Röda stugan och Sagoskogens förskolor.

Besöksadress

Röda Stugans Förskola
Berthåga byväg 24
752 60 Uppsala

Telefon

018-46 09 10

Mail

rektor@lisali.nu

Öppettider

Mån – fre 07:00-17:00