Våra styrdokument

VÅRA STYRDOKUMENT

Om du vill veta mer om vårt nationella uppdrag kan du läsa i Skollagen (2010:800) och i Läroplan för förskolan, Lpfö-18 (SKOLFS 2010:35).

Lpfö-18 är det styrdokument som ligger närmast verksamheten och som innehåller de mål och riktlinjer som vi pedagoger ska förhålla oss till. Se under ”Barnets Utveckling” hur vi arbetar med Läroplanen på Röda stugans förskola.