Våra styrdokument

VÅRA STYRDOKUMENT

Om du vill veta mer om vårt nationella uppdrag kan du läsa i Skollagen (2010:800) och i Läroplan för förskolan, Lpfö-18 (SKOLFS 2010:35).

Lpfö-18 är det styrdokument som ligger närmast verksamheten och som innehåller de mål och riktlinjer som vi pedagoger ska förhålla oss till. Se under ”Barnets Utveckling” hur vi arbetar med Läroplanen på Röda stugans förskola.

Besöksadress

Röda Stugans Förskola
Berthåga byväg 24
752 60 Uppsala

Telefon

018-46 09 10

Mail

rektor@rodastugan.org

Öppettider

Mån – fre 07:00-17:00